Ansökan om förseningsersättning

Oavsett vilket färdbevis du har så kan du ansöka om förseningsersättning här.
I vissa fall måste din ansökan kompletteras med biljetter/kvitton i original,
det får du information om då du fyller i din ansökan.

Handläggningstiden är upp till 30 dagar från att vi fått din kompletta ansökan.

Om du inte kan använda formuläret online, kontakta Kundcenter på 0771-76 70 76.

 

frågor icon

Vanliga frågor om förseningsersättning

Jag har en pappersbiljett och/eller taxikvitto. Till vilken adress ska dessa skickas?

Har du rest med pappersbiljett och/eller söker ersättning för taxi ska dessa biljetter/kvitton skickas in i original. Posta kostnadsfritt till följande adress för att vi ska kunna behandla din ansökan. Det är viktigt att du anger ditt ärendenummer som du fick när du skrev in din ansökan
Länstrafiken Kronoberg
Svarspost
20377438
351 12 Växjö

Jag har en Resplus-biljett och blev försenad, hur gör jag då för att ansöka?

Söker du ersättning för en Resplus-biljett gör du det via följande länk: https://forseningsersattning.resplus.se/?id=255

Vad är SUS?

Sus är Swedbanks utbetalningssystem och det system vi använder oss av för kontant utbetalning till bankkonto.

Hur betalas ersättning ut?

Du kan välja om du vill få ersättningen i form av en Värdekod att använda i Länstrafiken Kronobergs app eller Mitt konto.
Om du vill få pengar tillbaka så görs det via utbetalningssystemet SUS.

Kan jag få ersättning för andra kostnader som uppstått på grund av förseningen?

Länstrafiken Kronoberg ersätter inga följdkostnader som kan uppstå vid en försening. Detta innebär att du inte kan få ersättning för till exempel missade evenemangsbesök, missad anställningsintervju eller förlorad arbetsinkomst. Vi ersätter inte heller nya biljetter till exempel för missad anslutning med flyg.

Hur länge behöver jag vänta på svar i mitt förseningsersättningsärende?

Vi handlägger ditt ärende så fort som möjligt men beroende på ärendets karaktär och omfattning kan återkoppling dröja upp till 30 dagar