Förseningsersättning

Ibland går det inte som man tänkt sig, och tåget eller bussen kan bli försenad eller inställd. Då kan du ansöka om förseningsersättning.

Förseningsersättning innebär att du kan få ersättning om din resa blir försenad eller inställd. 

Hur får jag ersättning?

Du kan ansöka om ersättning här på  hemsidan eller fylla i en blanketten och skicka den till Länstrafiken Kronoberg. Du måste skicka in din ansökan senast två månader från den dagen förseningen inträffade.

Försening i minuter

Försening 20–39 minuter

Om du drabbas av försening till slutdestinationen med 20 minuter eller mer, men mindre än 40 minuter, har du rätt till följande ersättning:

 •  50 % av resans pris, vid kontant utbetalning.

Försening 40–59 minuter

Om du drabbas av försening till slutdestinationen med 40 minuter eller
mer, men mindre än 60 minuter, har du rätt till följande ersättning:

 • 75 % av resans pris, vid kontant utbetalning.

Försening 60 minuter eller mer

Om du drabbas av försening till slutdestinationen med 60 minuter eller
mer, har du rätt till följande ersättning:

 •  100 % av resans pris, vid kontant utbetalning.

Ersättningsregler

 • Vid utbetalning med värdekod ökar ersättningen med 10 %, dock minst 25 kronor. Har du en periodbiljett värderas resans pris till enkelbiljettspriset.
 • Reser du med taxi så ersätter vi dig för taxiresans pris. Högsta ersättningsbeloppet är 1 440 kronor vid kontant utbetalning. Väljer du utbetalning av ersättningen i form av värdekod ökar ersättningen med 10 %. Du måste skicka in taxameterkvitto i original. Handskrivna taxikvitton eller kontokortskvitton godkänns ej.
 • Reser du med bil så ersätter vi din resa enligt Skatteverkets regler för milersättning. Högsta ersättningsbeloppet är 1 440 kronor vid kontant utbetalning. Väljer du utbetalning av ersättningen i form av värdekod ökar ersättningen med 10 %.
 • Reser du med annan transport så ersätter vi dig för din resa. Högsta ersättningsbeloppet är
  1 440 kronor vid kontant utbetalning.
 • Vi ersätter inte följdkostnader som flygbiljetter, missade läkarbesök, förlorad arbetsinkomst och så vidare.

Tillfällen då ersättningen inte utbetalas

Ersättning utbetalas inte vid störning som är informerad tre (3) dygn i förväg.
Trafikinformation ges på länstrafikens hemsida under trafikinformation, och/eller annonser, hållplatsanslag.

Använd värdekod i appen eller på Mitt konto

Du som är berättigad förseningsersättning kan välja att få den utbetalad som en värdekod. Värdekoden kan du använda för köp av biljetter på Mitt konto eller i en reseappen med registrerat mobilnummer. 

För att kunna använda värdekoden behöver du vara registrerad användare på Mitt konto eller ha registrerat ditt mobilnummer i reseappen.

Mitt konto

 • Logga in på Mitt konto,
 • gå in på Min profil
 • Välj Betalmedel
 • Välj Lös in värdekod.

Värdekoden kommer omvandlas till kundkassa som du kan använda för att köpa biljetter med.

Reseappen

 • Öppna appen, registrera ditt mobilnummer om du inte redan har gjort det. 
 • Klicka på Mer
 • Välj Mina detaljer
 • Välj Betalmedel
 • Välj Min Kundkassa
 • Välj Använd värdekod. 

Värdekoden kommer då omvandlas till kundkassa som du kan använda för att köpa biljetter med.

Resa i annat län, i Danmark eller med Resplus

Resa med enkelbiljett från annat län

Har du köpt din biljett i ett annat län, eller ett annat läns reseapp?
I så fall ansöker du om förseningsersättning hos det trafikföretag där du har köpt din resa.

Blekingetrafiken

Hallandstrafiken

Jönköpings Länstrafik

Kalmar Länstrafik

Skånetrafiken

Västtrafik

Resa med Resplusbiljetter

Har du drabbats av försening och har en Resplus biljett, gör du din ansökan om ersättning via länken nedan:

Förseningsersättning Resplus  

Resa i Danmark

Om en kund blir försenad på sin resa mellan Österport och Sverige, ska den vända sig till Skånetrafiken för att ansöka om förseningsersättning. DSB kommer inte längre hantera dessa ärenden.

En kvinna och en man går på perrongen i Växjö, de har ryggen mot kameran. På vänster sida står ett Krösatåg och på höger sida skymtas ett Öresundståg.

Ansök om förseningsersättning

Har din resa blivit försenad eller inställd? Enklast ansöker du om förseningsersättning online.

frågor icon

Vanliga frågor om förseningsersättning

Jag har en pappersbiljett och/eller taxikvitto. Till vilken adress ska dessa skickas?

Har du rest med pappersbiljett och/eller söker ersättning för taxi ska dessa biljetter/kvitton skickas in i original. Posta kostnadsfritt till följande adress för att vi ska kunna behandla din ansökan. Det är viktigt att du anger ditt ärendenummer som du fick när du skrev in din ansökan
Länstrafiken Kronoberg
Svarspost
20377438
351 12 Växjö

Jag har en Resplus-biljett och blev försenad, hur gör jag då för att ansöka?

Söker du ersättning för en Resplus-biljett gör du det via följande länk: https://forseningsersattning.resplus.se/?id=255

Vad är SUS?

Sus är Swedbanks utbetalningssystem och det system vi använder oss av för kontant utbetalning till bankkonto.

Hur betalas ersättning ut?

Du kan välja om du vill få ersättningen i form av en Värdekod att använda i Länstrafiken Kronobergs app eller Mitt konto.
Om du vill få pengar tillbaka så görs det via utbetalningssystemet SUS.

Kan jag få ersättning för andra kostnader som uppstått på grund av förseningen?

Länstrafiken Kronoberg ersätter inga följdkostnader som kan uppstå vid en försening. Detta innebär att du inte kan få ersättning för till exempel missade evenemangsbesök, missad anställningsintervju eller förlorad arbetsinkomst. Vi ersätter inte heller nya biljetter till exempel för missad anslutning med flyg.

Hur länge behöver jag vänta på svar i mitt förseningsersättningsärende?

Vi handlägger ditt ärende så fort som möjligt men beroende på ärendets karaktär och omfattning kan återkoppling dröja upp till 30 dagar