Digital tillgänglighet

Här har vi samlat alla de tillgänglighetsredogörelser vi har för de webbplatser och appar som vi tillhandahåller.

Tillgänglighetsredogörelse lanstrafikenkron.se

Vi strävar efter att vår webbplats ska kunna hanteras, förstås och vara tillgänglig för alla.
Här beskriver vi hur vår webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig
service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så
att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vår webbplats ska i möjligaste mån uppfylla de riktlinjer som finns i WCAG 2.1 nivå AA. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker
problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller
lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 
Skicka e-post till kundcenter@lanstrafikenkron.se eller kontakta oss via vårt webbformulär.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet
till digital offentlig service. 
Vi samarbetar med vår webbyrå när det gäller utveckling och design av webbplatsen och följer Diggs checklista för webbriktlinjer. 
Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och upprätthålla tillgängligheten på vår webbplats.

Innehåll som idag inte är tillgänglighetsanpassat:

•    Vissa interaktiva funktioner som används har begränsad tillgänglighet, till exempel vår reseplanerare. Problem kan upplevas med möjligheten att öka avståndet mellan tecken.  
•    Det kan finnas PDF-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Vi jobbar aktivt med att identifiera och uppdatera blanketter och filer med bristande tillgänglighet. 

Oskäligt betungande anpassning

Länstrafiken Kronoberg åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12§ lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.
Vissa tillgänglighetsbrister uppstår i vår Reseplanerare, som tillhandahålls av en upphandlad leverantör. Att erbjuda dessa funktioner på annat sätt skulle kräva mycket omfattande resurser och arbete som vi i nuläget inte har kapacitet för. Vår ambition är att, så snart möjlighet finns, utreda och implementera en lösning som är helt tillgänglig.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av lanstrafikenkron.se, med hjälp av våra
leverantörer och olika verktyg för att utvärdera tillgängligheten. Senaste bedömningen gjordes i november 2023.


Webbplatsen publicerades 4 december 2023
 

Tillgänglighetsredogörelse reseappen Länstrafiken Kronoberg

Länstrafiken Kronoberg arbetar för att öka tillgängligheten i appen Länstrafiken Kronoberg. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den och strävar därför efter att uppnå en så hög tillgänglighet som möjligt. Redogörelsen avser appen Länstrafiken Kronoberg version 2.175.5, offentliggjord den 2023-12-17.

Brister i tillgänglighet

Problem vid användning utan synförmåga och med nedsatt synförmåga

 • Symboler under anmärkningar saknar textalternativ.
 • Flikarna har otillräcklig kontrast mot bakgrunden. 
 • Flera texter har inte ett tillräckligt kontrastförhållande mot bakgrunden. Det gäller:

 

- Avgångar som avgått under ”Sök & köp”, samt linjenumret.
- Linjenummer och text har otillräcklig kontrast på linjer som avgått under ”Hållplatser”. 
- Texten för knappen ”registrera” i Netaxcept. 
- Den röda texten för felmeddelandet under "Din profil".

 

 • Kontrastförhållandet på minst 3:1 mot intilliggande är otillräcklig på flera delar. Det gäller:

 

- Alla vyer
- Hållplatser
- Din profil
- Sök
- Linjerna som markerar inmatningsfälten under "Din profil".

 

 • Appen tillämpar inte användarens plattformsinställningar för färger, kontrast, teckensnitt, teckenstorlek, måttenheter och fokusmarkör. Det gäller bland annat:

 

- Appen respekterar inte användarinställningar för mörkt/ljust läge.
- Appen respekterar inte användarinställningarna för teckesnitt.
- I alla vyer för Regionbuss.

 

 • När inmatningsfel upptäckts så presenteras det inte kända korrigeringsförslag på:

- Min profil
- Din profil

 • När det sker inmatningsfel framgår det inte vilket fält som är felande, samt saknas det automatisk korrigering. Det gäller:

 

- Köpknappen under "Köp".
- Om inget nummer har angetts i inmatningsfältet under "Din profil" är Få kod-knappen inaktiv. 
- Om användaren väljer 0 för alla kategorier i Välj kategori(er) under Sök och Köp går det inte att välja knappen klar. 
- Det går inte att aktivera bekräfta med engångskod-knappen om inte alla inmatningsfält är ifyllda under "Din profil".
- Felmeddelandet för att ”transaktionen blev inte processad” är felaktig i Netaxcept.

 

 • Delar av appens innehåll följer inte en meningsfull logisk ordning oavsett på vilket sätt användaren tar del av innehållet. Det gäller: 

 

- Min profil
- Hållplatser
•    Flera rubriker, titlar och texter uppfyller inte syftet med ledtexter. Det gäller:
- Hållplatser
- Betalmedel
- Rubriken Länstrafiken Kronoberg beskriver inte ämnet eller syftet med det innehåll som följer i Netaxcept.
- Titeln ”Nets – accept payment method” beskriver inte sidans ämne eller syfte.

 

 • Ledtexter beskrivar inte syftet med tillhörande inmatningsfält. Det gäller:

- Hållplatser
- Betalmedel
- Netaxcept.

 • Flera texter går förlorad vid förstoring:

- Min profil - avregistrera konto

 • Det finns vyer som inte förmedlar statusmeddelanden på ett maskinläsbart sätt:

- Vyn för sök
- Vyn för köp

 • Det finns komponenter som saknar maskinläsbara roller:

- Kontakt
- Inställningar
- Min profil
- Hållplats
- Hållplatssteg
- Betalmedel
- Sök
- Din profil

 • Flera rubriker är inte uppmärkta på ett sätt som är maskinläsbart.

- Användarvillkor
- Integritetspolicy
- Kontakt
- Inställningar
- Köp
- Min profil
- Hållplatser
- Hållplatssteg
- Betalmedel
- Din profil
- Sök
- Sök och köp

 • Det förekommer att synlig text inte överensstämmer med den maskinläsbara etiketten. Det gäller:

 

- Ledtexten för ”Din engångskod” är inte kopplad till inmatningsfälten för koden.

 

 • Det finns element i användargränssnittet där roll, tillstånd, avgränsning, namn och beskrivning inte förmedlas på ett maskinläsbart till hjälpmedel. Det gäller vyn för:

 

- Kontakt
- Inställningar
- Köp
- Hållplatser
- Betalmedel
- Din profil
- Sök
- Sök och köp

 

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Appen brister i orienteringen. Allt innehåll är låst till stående orientering. 
 • Appen brister när det gäller tangentbordsfokus. Det gäller:

- Det går att navigera till "Välj språk" under inställningar med tangentbord, men det går inte att navigera därifrån. 
- Rubrikraden är inte längre ett föremål för tangentbordsfokus när användaren skrollat i listan med kolumnrubriker under tidtabeller.
- Det finns interaktiva komponenter i Netaxcept som får tangentbordsfokus utan att det framgår vad som har fått tangentbordsfokus. 
- Det är inte synligt att Tidtabeller och Netaxcept har tangentbordsfokus.

 • Tidsgränsen för bekräftelse-vyn när ett konto har skapats går inte att stänga av, justera eller förlänga.
 • Hållplatskartan uppdateras automatiskt och det går inte att pausa, stoppa eller dölja innehållet.
 • Delar av appens innehåll följer inte en meningsfull logisk ordning oavsett på vilket sätt användaren tar del av innehållet. Det gäller: 

- Min profil
- Hållplatser

 • Alla vyer med flikfält och sökfunktion innehåller inte en meningsfull navigeringsordning med tangentbord.
 • Flera funktioner går inte att nå med tangentbord:

- Integritetspolicy
- Länkar i brödtexter
- Tillbaka-knappen eller info-knappen under tidtabeller. 
- Sökfältet, samt alternativ-knappen, under hållplatser. 
- Krysset för att rensa inmatningsfältet, samt scrolla för fler-funktionen, under Sök och Köp. 

 • Applikationen uppfyller inte kraven att den ska fungera utan skrollning i två dimensioner ned till en bredd av 320 CSS-pixlar eller ned till en höjd av 256 CSS-pixlar. Flera texter går förlorade vid mindre skärmar:

- Regionbuss
- Köp
- Min profil
- Hållplatser
- Sök, sökresultat, vald resa och köp biljett.

På grund av begränsad tid har tillgängligheten inte fått det fokus som det bör ha fått. Avsikten är att arbeta med det i kommande uppdateringar.

Så här är tillgängligheten testad

Reseappen är ett samarbete och utvecklad tillsammans med Hallandstrafiken, Kalmar länstrafik och Jönköpings länstrafik. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har granskat Jönköpings länstrafiks mobila applikation JLT Nya för Android 2.150.1-A mellan 18 januari och 5 mars 2023. Digg har därefter konstaterat att den inte uppfyller kraven i DOS-lagen. Därför arbetar vi nu tillsammans i samarbetet för att åtgärda de bristande punkterna.

Kontakta tillsynsmyndighet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.  och påtala det.

Rapportera brister i tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker brister i tillgänglighet, eller inte kan få ut information från appen, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 25 april 2024

Tillgänglighetsredogörelse Mitt konto

Länstrafiken Kronoberg står bakom Mitt konto. Det här dokumentet beskriver hur Mitt konto uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är Mitt konto?

Vi är medvetna om att delar av Mitt konto inte är fullt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Innehåll som inte är fullt tillgängligt

Mitt konto uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av bristande punkter nedan.

Prioriterade delar listas nedan. 

Prioriterade åtgärder

 • Använd wai-aria bara när det skapar användarnytta som till exempel vid statusuppdatering.
 • Koppla ledtexter och felmeddelanden till formulärelement med tydliga instruktioner.
 • Sätt fokus direkt på innehåll/områden som laddas dynamiskt så länge det inte stör användaren.
 • Säkerställ att rubrikstrukturen är logisk genom att inte hoppa över rubriknivåer.
 • Fokusmarkeringen ska vara synlig och ha god kontrast vid tangentbordsnavigering.
 • Länstrafiken Kronoberg kommer att fortsätta arbeta för att förbättra tillgängligheten på
  Mitt konto. Förbättringar av våra digitala tjänster kommer att göras löpande.

Så här har vi testat tillgängligheten

Detta tillgänglighetsutlåtande är baserad på den oberoende mellangranskning av Mitt konto som Funka färdigställde 2021-10-12. Granskningen gjordes tillsammans med Kalmar länstrafik, Hallandstrafiken samt Jönköpings länstrafik.

Granskning Mitt konto – Länstrafiken Kronoberg

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av Mitt konto?

Om du behöver innehåll från Mitt konto som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning ovan, så kan du i första hand hitta informationen här på vår webbplats lanstrafikenkron.se eller på Mitt konto.

Återkoppling och kontaktinformation

Vi strävar hela tiden efter att förbättra Mitt konto. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så ber vi dig att kontakta oss.

Redogörelsen uppdaterades senast 2022-10-21

Tillgänglighetsredogörelse appen Serviceresor Kronoberg

Appen och webbtjänsten Serviceresor Kronoberg är testad tillsammans med Sörmlandstrafiken som använder motsvarande tjänster utifrån tillgänglighetskraven med verktyget Wave. Testet visade fel enligt nedan:

Vid översiktsvyn:
Dålig kontrast i vit mot grön vid pratbubblan uppe till höger. 

Ingen alt-text vid loggan uppe till vänster. Ska helst stå i koden att det är ”icke-bärande information”.

Vid vyn bokning:
För låg kontrast vid underrubrikerna för huvudrubriken ”tid” (grå bakgrund mot svart text).

Tomma H2-rubriker ovanför bokningsblocket.

Vid vyn inställningar:
Etikett saknas på samtliga formulär:

För låg kontrast på texten email och telefonnummer i formuläret. 

Vid vyn adresser:
Här finns flera brister i Google-kartan. Denna är en extern lösning som vi inte har möjlighet att påverka.

Vid vyn kontakt:
Här finns flera brister i Google-kartan. Denna är en extern lösning som vi inte har möjlighet att påverka.

För dålig kontrast med den gråa texten i fältet för kontaktuppgifter.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av appen?

Om du behöver innehåll från Mitt konto som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning ovan, så kan du i första hand hitta informationen här på vår webbplats lanstrafikenkron.se eller på Mitt konto.

Återkoppling och kontaktinformation

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appen Serviceresor Kronoberg. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så ber vi dig att kontakta oss.

Redogörelsen uppdaterades senast 2023-06-08

frågor icon

Vanliga frågor om digital tillgänglighet

Hur gör jag om jag vill lämna synpunkt på en av era sidor eller appar?

Enklast gör du det genom vårt webbformulär.

Du kan även mejla: kundcenter@lanstrafikenkron.se

eller ringa:0771-76 70 76