Goda råd för en trevlig bussresa

 • Visa tydligt att du vill åka med.
 • Ta fram resekort, reseapp, biljett eller betalkort medan du väntar.
 • Vill du betala för Barn/Ungdom tala om det för föraren.
 • Fortsätt in i bussen så att fler passagerare kan komma med.
 • Låt äldre och rörelsehindrade få sittplats i bussen.
 • Använd säkerhetsbälte när du reser med regionbuss, för din och dina medresenärers säkerhet.
 • Behåll din biljett/resekort under hela resan.
 • Signalera i god tid att du vill stiga av genom att trycka på stoppknappen.
 • Låt gärna barn gå av först. 

Barn 0-6 år

Barn mellan 0-6 år reser kostnadsfritt i sällskap med betalande resenär. Barn utan sällskap betalar barn/ungdomsbiljett.

Barnvagn

Du får ta med en barnvagn kostnadsfritt ombord, i mån av plats.

Barnvagn som inte används för transport av barn kostar motsvarande en enkelbiljett för ungdom. Detta gäller både på buss och tåg.

Cirkatid, reglerhållplats och realtid

Alla avgångstider som är på hållplatser som inte är reglerhållplatser är cirkatider.

Cirkatid betyder att bussen kan vara fem minuter tidig eller fem minuter sen till en busshållplats.
Att dessa hållplatser har cirkatider beror på att det kan ta längre eller kortare tid att köra till hållplatsen, beroende på antal resenärer samt trafik.
De flesta hållplatser har cirkatider, men vissa hållplatser längs en linje har fasta hålltider, de kallas reglerhållplats.

 

Vid reglerhållplatserna ska bussföraren reglera sin körning. Exempelvis om föraren ligger före tidtabell så ska bussen vänta in vid reglerhållplatsen.
 

När bussen börjat köra från starthållplats så ändras tidtabellen från att vara fast/cirkatider till att köra i realtid. I reseappen och i reseplaneraren kan du se var bussen befinner sig och när den beräknas komma till din hållplats. Om inga större förseningar sker ska realtiden stämma med tidtabellen, men kan variera inom cirkatiden.

Cykel på bussen

Följande gäller för att ta med cykel på bussen.

Ja = En (1) cykel får tas med per resenär i mån av plats. Inom Kronoberg är det kostnadsfritt. I mån av plats. Det är föraren som bestämmer om det finns plats. Det får plats max 6 cyklar ombord på Öresundståg. 

Vanlig cykel Barn/Vuxen

 • Regionbuss*

Elcykel

 • Regionbuss*

Kickbike, Elsparkcykel, Elscooter

 • Får ej tas med på bussen

Maximalt hopfälld cykel, kickbike, elsparkcykel eller elscooter

 • Regionbuss
 • Stadsbuss

Barncykel utan kedja

 • Regionbuss
 •  Stadsbuss

Segway, Tandem, Varucykel, Cykelkärra, Trehjulig vuxencykel

 • Får ej tas med på bussen
   

*Får ej tas med på ersättningstrafik.

Cykel på tåget

Följande gäller för att ta med cykel på tåget.

Cyklar ska placeras i särskilt markerat utrymme och förankras med särskild fastsättningsanordning om sådan finns.

Ja = En (1) cykel får tas med per resenär i mån av plats. Det är tågvärden som bestämmer om det finns plats eller ej. Inom Kronoberg är det kostnadsfritt.

Vanlig cykel Barn/Vuxen

 • Öresundståg
 • Krösatåg
 • Pågatåg

Elcykel

 • Öresundståg
 • Krösatåg
 • Pågatåg

Kickbike, Elsparkcykel, Elscooter

 • Öresundståg
 • Krösatåg
 • Pågatåg

Maximalt hopfälld cykel, kickbike, elsparkcykel eller elscooter

 • Öresundståg
 • Krösatåg
 • Pågatåg

Barncykel utan kedja

 • Öresundståg
 • Krösatåg
 • Pågatåg

Segway

 • Öresundståg
 • Krösatåg
 • Pågatåg

Tandem

 • Öresundståg
 • Pågatåg

Varucykel, Cykelkärra, Trehjulig vuxencykel

 • Öresundståg (endast mellan Hyllie-Tårnby)

På Öresundståg får det plats max 6 cyklar ombord. Det är tågvärden som bestämmer om det finns plats eller ej. 

Har du ett elfordon? 

Endast CE-märkta elfordon får tas med ombord. Elfordon får på grund av brandrisk inte laddas ombord.

Giltighet enkelbiljett

Res så mycket du vill på betald sträcka under din biljetts giltighetstid.

Det går bra att göra uppehåll under resan, och sedan fortsätta - eller åka tillbaka hem om du bara ska göra ett kortare ärende.

Färdbevis

Ett färdbevis är en biljett eller en kallelse till sjuk- eller tandvård.
Du ansvarar själv för att du har rätt och giltigt färdbevis när du reser med bussen eller tåget. 

Handbagage

Du kan ta med en lättburen väska eller föremål av rimlig storlek på bussen eller tåget. Förvara handbagaget under stolen, i knät, på bagagehyllan eller en angiven plats. Undvik att lägga det på sittplatser eller blockera utrymningsvägar. Tyngre eller utstickande handbagage ska inte placeras på hatthyllan av säkerhetsskäl.

Inspektionskvitto

Inspektionskvittot visar vilken/vilka produkter du har på ditt Resekort. Med produkter menar vi biljetter eller kundkassa.
Du kan skriva ut ett inspektionskvitto hos några av våra återförsäljare, på Kundcenter i Växjö station, i biljettautomat eller på bussen. 

Har du en biljett på ett resekort måste du ha ett giltigt inspektionskvitto om du ska resa med tåg.

Kundkassa

Kundkassan är ett betalmedel som kan användas för att köpa biljetter.
Du kan fylla på kundkassa på via 
Mitt konto, reseappen, biljettautomat, Kundcenter, återförsäljare samt ombord på bussen.

Du kan ha max 3 000 kronor i din kundkassa. Har du en registrerad reseapp och är medlem på Mitt konto och har registrerade resekort så använder alla korten och reseappen samma kundkassa.

Nattstopp på bussen

För att du ska känna dig trygg när du reser med oss erbjuder vi tjänsten Nattstopp. Det betyder att du som resenär har möjligheten att ensam stiga av mellan två ordinarie hållplatser.

Du ber om “nattstopp” hos föraren senast vid hållplatsen innan, men allra helst direkt vid påstigning.
Du går av i den främre dörren och bara en person får gå av där. 

Nattstopp gäller mellan kl 21.00-04.00 i både stads- och regiontrafik. Föraren avgör och stannar där det är trafiksäkert att stanna.  

Resekortet

Resekort är ett plastkort som du kan ha enkel- eller periodbiljetter på. Kortet är opersonliga.
Du kan även välja att fylla på ditt resekort med kundkassa och använda den för att köpa biljett.

Resekortet är ditt färdbevis och du måste ha det med dig under hela resan.

Rullstol och rullator

I mån av plats får du kostnadsfritt ta med rullstol, rullator och annat likvärdigt förflyttningshjälpmedel. Hjälpmedlet får max vara 70 cm brett, 120 cm långt och väger maximalt 300 kg inklusive resenär. Elrullstol med styre (elscooter) får du endast ta med på tåg. 

Under resan får du sitta i din rullstol. Rullstolen ska stå på en särskild plats och vara låst med broms. På buss med särskilt ryggstöd ska rullstolen vara vänd med ryggen mot det håll bussen kör. Om du kan spänna fast din rullstol, rullator eller andra förflyttningshjälpmedel ska du göra det.

Du är ansvarig för att hjälpmedlet är godkänt för transport och har fästpunkter. På rullstolen ska fästpunkterna vara utmärkta alternativt ska instruktionsbok som beskriver hur rullstolen ska fästas medföras. Personal ansvarar för fastsättning.

Rullstol som inte uppfyller kraven enligt texten ovan får tas med som bagage i bussens bagageutrymme. 

Sjukresa med buss och tåg

Buss 

 • När du reser till ditt vårdbesök visar du upp din kallelse för föraren, när du reser hem visar du upp ditt besökskvitto. Då reser du utan kostnad.
 • Har du ingen kallelse eller besökskvitto får du köpa biljett och sedan skicka in biljett/besökskvitto till Serviceresor för att få ersättning.
 • SMS-kallelse till tandvården är giltig som kallelse.

Tåg

 • Om du åker tåg måste du alltid köpa biljett.
 • Skicka sedan din biljett till Serviceresor för att få ersättning. 

Resa över länsgräns

 • Om du har remiss till vårdinrättning i annat län och ska resa med buss eller tåg, måste du lösa biljett för hela resan.
 • Sedan skickar du in biljetten till Serviceresor för att få ersättning.

Biljetter och besökskvitton skickas till:

Region Kronoberg, Serviceresor, 351 88 Växjö

Följeslagare vid sjukresor

Om vårdtagarens ålder eller medicinska tillstånd motiverar att någon följer med på resan, lämnas ersättning för följeslagarens kostnader för resan enligt vad som gäller för vårdtagaren, men utan avdrag för egenavgift. Vårdgivaren bedömer om det är medicinskt motiverat med följeslagare.

Intyg från vårdgivare vid behov av följeslagare krävs inte:

 • för barn t o m utgången av det år barnet fyller 19 år
 • för patienter över 85 år

Skolbiljetten

Skolbiljetten gäller normalt för ett läsår, men förekommer även med kortare giltighetstid för t.ex. praktikperioder och sommarskola. Exakt datum anges i reseappen eller på försäljningskvitto/inspektionskvitto.

Skolbiljetten är personlig. Har du din skolbiljett på ett resekort är den endast giltig med innehavarens namn på kortets baksida samt giltig id-handling.

När får du resa på Skolbiljetten?

 • Skolbiljetten gäller även under höst, sport-, påsklov och enstaka lovdagar.
 • Gäller inte på helger eller kl 00.00-04.00
 •  Gäller inte under jullovet eller under helgdagar som infaller måndag - fredag.


Som ett komplement till skolkortet finns Fritidsbiljetten.

Storhelger

Så här kör vi busstrafik under storhelger och röda dagar.

Helgdag

Trafikförändring

Julafton Trafik som söndag, nattbuss som lördag.*
Juldagen  Trafik som söndag, nattbuss som lördag.
Annandag jul Trafik som söndag, ej nattbuss.  
Nyårsafton Trafik som söndag, nattbuss som lördag.
Nyårsdagen Trafik som söndag, ej nattbuss.
Trettondagsafton Trafik som fredag, nattbuss som fredag.
Trettondag jul Trafik som söndag, nattbuss som lördag. 
Långfredag Trafik som söndag, nattbuss som lördag.
Påskafton Trafik som lördag, nattbuss som lördag.
Påskdagen Trafik som söndag, ej nattbuss.
Annandag påsk Trafik som söndag, ej nattbuss.
Valborgsmässoafton Trafik som tisdag, nattbuss som fredag. 
Första maj Trafik som söndag, ej nattbuss.
Kristi himmelsfärdsdag Trafik som söndag, ej nattbuss.
Pingstafton Trafik som lördag, nattbuss som lördag.
Pingstdagen Trafik som söndag, ej nattbuss.
Nationaldagen Trafik som söndag, ej nattbuss.
Midsommarafton Trafik som lördag, nattbuss som lördag.
Midsommardagen Trafik som söndag, ej nattbuss.
Alla helgons dag Trafik som söndag, nattbuss som lördag.
Söndag efter Alla helgons dag Trafik som söndag, ej nattbuss.

 

Tänk på att alltid söka din resa i reseplaneraren eller i reseappen innan du ska resa.

*Det skiljer mellan stads- och regiontrafiken på julafton, då det i stadstrafiken går nattbuss som lördag men ej i regiontrafiken.

 

Självservicekanal

En självservicekanal är en kanal där du köper din biljett själv. Våra självservicekanaler är reseappen, Mitt konto och biljettautomat. Du får alltid bäst pris när du köper biljett i en av våra  självservicekanaler.

Tilläggsavgift

Om du saknar biljett, eller har ogiltig biljett, får du betala den saknade/ogiltiga biljetten samt en tilläggsavgift på 1 200 kr vid kontroll.

Åldersgräns

I Kronobergs län reser du som barn/ungdom till den dagen du fyller 20 år. Vid tveksamhet om ålder ska du kunna visa upp legitimation. 

Danmark
För resor över Öresundsbron till exempelvis Köpenhamn eller Kastrup gäller en annan åldersgräns än i Sverige. I Danmark räknas du som vuxen den dagen du fyllt 16 år och behöver därför en vuxenbiljett mellan Malmö – Köpenhamn.