Vårt uppdrag

Länstrafiken Kronoberg är en del av Region Kronoberg och har i uppgift upphandla, samordna, planera, utveckla och marknadsföra kollektivtrafiken i länet. Vi ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive kommun eller Region Kronoberg.

Ansvarsområden

Den linjelagda busstrafiken är den största delen av verksamheten och består av både regiontrafik och stadstrafik.

Verksamheten omfattar:

 • Linjelagd busstrafik i hela länet

 • Öresundståg, Krösatågen och Pågatåg

 • Skolskjuts i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö kommun.

 • Färdtjänsthandläggning för Alvesta, Ljungby, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö kommun.

 • Sjukresor i Kronobergs län

 • Kompletteringstrafik i Markaryds kommun och Älmhults kommun

 • Närtrafik i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö kommun.
   

Länstrafiken Kronobergs leds av Region Kronobergs trafiknämnd och ordförande Joakim Pohlman (S). Vår trafikdirektör heter Pär Welander. 

Organisationen

Länstrafikens verksamhet är uppdelad i följande avdelningar: 

Stab

 • Ekonomi
 • Upphandling
 • Tåg

Marknad- och försäljning

IT- och teknik

Trafik

Kundservice 

Serviceresor

 • Färdtjänsthandläggning
 • Sjukresor

Länstrafiken i siffror

Så här såg länstrafikens verksamhet ut i siffror 2023

 • Kostnadsomslutning: 1 038 miljoner kronor
 • Antal resor: 11 miljoner (varav 9,5 i linjetrafik)
 • Besök på Kundcenter: 75 000 (varav 30 000 är telefonsamtal)
 • Besök på lanstrafikenkron.se: 1,4 miljoner
 • Antal hållplatser: 1 151 hållplatser, som tillsammans har 2 109 hållplatslägen.
 • Antal buss- och tåglinjer:  81

All vår trafik upphandlas och körs av externa trafikföretag. Det innebär att vi anlitar ett antal små och stora trafikföretag och deras personal, för att utföra vår trafik.

50 % av våra intäkter kommer från biljettintäkter och resten är skattemedel från Region Kronoberg.

Samarbeten

Länstrafiken kör inte själv bussar och tåg, utan all trafik upphandlas och utförs av fristående trafikföretag.

Stads- och regionbuss
Vi har regionbusstrafik i hela länet och stadsbuss i Alvesta, Växjö och Älmhult. Det är Connect Bus AB som kör all busstrafik i linjetrafik åt oss, de har ungefär 170 bussar.

Krösatågen

Krösatågen är ett samarbete mellan Blekingetrafiken, Jönköpings länstrafik, Kalmar länstrafik, Skånetrafiken, Hallandstrafiken och oss. Det är SJ Krösa AB som kör och bemannar Krösatågen.

Öresundståg

Öresundståg är ett gemensamt tågtrafiksystem i södra Sverige och Danmark. Öresundståg är ett samarbete mellan Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik, Skånetrafiken och Västtrafik.  Det är Transtev som kör och bemannar Öresundståg.

Pågatåg

På sträckan mellan Markaryd och Hässleholm är Pågatåg ett samarbete mellan oss och Skånetrafiken. Det är Arriva som kör och bemannar Pågatågen. 

Skolskjuts, sjukresor och färdtjänst
Vi har 25 trafikföretag som kör skoltrafik, sjukresor och färdtjänst på uppdrag åt oss. De har tillsammans ungefär 260 fordon.

Kansliet

Välkommen att höra av dig med frågor om skolbiljetter, företagsförsäljning och 365-dagarsbiljett Anställd.

Telefonnummer
  0470-58 32 80

Telefontider
Måndag-torsdag: kl. 8-16, lunchstängt  kl 12-13
Fredag: kl. 8-15, lunchstängt  kl 12-13

Mejla oss
  kansliet@lanstrafikenkron.se

Postadress
Region Kronoberg,
Länstrafiken
351 88 Växjö

Besöksadress
Nygatan 20
352 31 Växjö

Organisationsnummer

232100-0065

En dekorativ bild av ett utsnitt från mönstret på våra bussar.

Din resa genom gröna Kronoberg

Att resa med oss, det är att resa hållbart genom gröna Kronoberg. Det mönster som du ser på våra bussar ska förmedla den resan.