Sjukresor och färdtjänst

Vi erbjuder färdtjänst och sjukresor som ingår i Serviceresor. Genom Serviceresor ordnar du transport om du har svårigheter att förflytta dig på egen hand eller om du blir sjuk. 

En kille sitter på en stol. Han har på sig ett par hörlurar med en mikrofon. Han ler mot kameran.

Kontakta oss

Boka resa: 
Serviceresor beställningscentral
 0775-77 77 00

Vardagar kl. 07-19
Helger kl. 08-18 


Lämna synpunkter:
Kundtjänst
 0775-77 77 50
Telefontider:
Vardagar kl. 08-16

Du kan även lämna in dina synpunkter via länken nedan. 


Boka återkommande resor och beställa periodkort

Återkommande resor och periodkort

 0470-58 33 80

Telefontider:

Vardagar kl. 08-11


Boka färdtjänstresa

Riksfärdtjänst
 0470- 72 75 94

Telefontider:

Vardagar kl. 08-11


Frågor om resor till och från vårdbesök

Sjukreseadministrationen

 0470-194 04

Telefontider:

Vardagar kl. 08-12

En färdtjänstbil står parkerad. Dörrarna bak är öppna och en ramp är utfälld. En man sitter i en rullstol. En kvinnlig förare kör mannen.

Sjukresor

Sjukresa är en resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare. Resan ska i första hand göras med buss, tåg eller egen bil. Vid medicinskt behov kan resa ske med servicebil.

Kontakta oss: 

 0775-77 77 00

Telefontider: 

Vardagar kl. 07-19
Helgdagar kl. 08-18

Mejla oss:

mail ikon sjukresor@lanstrafikenkron.se

 

En äldre dam sitter i en bil. Hon ler mot kameran.

Färdtjänst

Färdtjänst är en särskilt anordnad transport för dig som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. 

Kontakta oss: 

 0775-77 77 00

Telefontider: 

Vardagar kl. 07-19
Helgdagar kl. 08-18

Mejla oss:

mail ikon fardtjanst@lanstrafikenkron.se

En äldre dam står vid en bil. Bildörren är öppen. En kvinnlig förare står snett bakom damen.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är resor till resmål utanför det område som färdtjänst gäller för. Syftet med resan kan till exempel vara semester eller fritidsaktivitet.

Kontakta oss: 

 0470-72 75 94

Telefontider: 

Vardagar kl. 08-11

Mejla oss:

mail ikon fardtjanst@lanstrafikenkron.se

frågor icon

Vanliga frågor om Serviceresor

Hur beställer jag min resa med Linnéan?

Du beställer din resa hos Serviceresor senast kl. 16.00 vardag före resdag på tel. 0775-77 77 00. Behöver du anslutningsresa med servicebil, beställer du detta samtidigt.

Återresan från Lund och Malmö sker med samma buss. Du måste alltid beställa hemresa från Lund eller Malmö via Serviceresor tel. 0775-77 77 00.

Var bokar jag färdtjänst/riksfärdtjänst?

Din färdtjänstresa bokar du hos Serviceresor, 0775-77 77 00.
Din riksfärdtjänstresa bokar du också hos Serviceresor, men på telefonnummer 0470-72 75 94.

Vad är skillnaden mellan färdtjänst och sjukresa?

Färdtjänst kan du använda för resor till exempelvis affären, fritidsaktiviteter eller vänner.
Sjukresor används för resor till vården, exempelvis för besök hos läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och tandläkare.


 

Hur ansöker jag om färdtjänst/riksfärdtjänst?

För att ansöka om färdtjänst/riksfärdtjänst behöver du fylla i och skicka in en ansökningsblankett. I de flesta fall behövs även ett aktuellt medicinskt utlåtande.
När du ansöker om riksfärdtjänst behöver din ansökan komma in senast fyra veckor innan planerad resa. Om du vill resa vid eller nära julhelgen behöver ansökan komma in senast den 2 november. 


 

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst avser oftast längre resor som inte kan göras med färdtjänst. Riksfärdtjänst är resor för dig som på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Resorna kan exempelvis ske med kollektivtrafiken med stöd av ledsagare, bil eller specialfordon. Bedömningen av rätt till riksfärdtjänst görs inte enbart utifrån din funktionsnedsättning. Det krävs även bland annat att ändamålet är rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning. Du reser tillsammans med andra personer, precis som i den allmänna kollektivtrafiken. För att bli beviljad färdtjänst krävs att du har en funktionsnedsättning som medför väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och/eller att resa med allmänna kommunikationer. Funktionsnedsättningen behöver även ha en viss varaktighet.